Kategorie

Płatności

Polityka prywatności

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu przetwarzane są wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, 
ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz samodzielnie zmieniać po zalogowaniu się do sklepu.

Sklep wykorzystuje usługę zewnętrzną Google Analytics w celu odnotowywania tendencji występujących w sklepie bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.
Więcej informacji o narzędziu do analityki internetowej na stronie Centrum ochrony prywatności Google.

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne w naszym sklepie internetowym.